Proč jsou delfíni plískavice novozélandské ohroženým druhem?

Přidat na Seznam.cz

Jeden z nejmenších a nejohroženějších mořských delfínů na světě, plískavice novozélandská, se vyskytuje pouze na pobřeží Nového Zélandu v izolovaných subpopulacích. Novozélandské ministerstvo ochrany přírody odhaduje, že v současnosti žije pouze asi 15 000 delfínů starších jednoho roku.

Zařazení na seznam ohrožených druhů

Na mezinárodní úrovni jsou delfíni Hektorovi zařazeni na seznam ohrožených druhů s klesajícím počtem jedinců od roku 2000, kdy analýza životaschopnosti populace odhadla, že během pouhých tří generací dojde k poklesu počtu jedinců o 74 %, píše web TreeHugger.

Hrozby

Plískavice novozélandské žijí pouze v mělkých pobřežních vodách podél západního pobřeží Severního ostrova Nového Zélandu. Díky tomu, že žijí tak blízko pevniny, jsou náchylnější k vedlejším úlovkům a zamotávají se do rekreačních a komerčních žaberních a vlečných sítí. Ačkoli díky širokému spektru potravy delfínů není mnoho důkazů o rozsáhlých změnách v množství kořisti, studie identifikovaly nejméně 29 různých taxonů v žaludku delfína Hectora, mezi další hrozby patří nárazy lodí, znečištění a nemoci.

Vedlejší úlovky

Za nejzávažnější hrozbu pro plískavice se považují vedlejší úlovky v tenatových sítích. Obzvláště problematické jsou tenké sítě na chytání ryb za žábry, které delfíni pod vodou nedokážou rozpoznat.
V letech 2000 až 2006 bylo v celé zemi každoročně uloveno v průměru 110 až 150 delfínů. Stejně tak ze všech hlášených úmrtí plískavic a delfínů Māui způsobených zamotáním v letech 1998 až 2018 byly v 58 % případů typem lovného zařízení nastražené sítě.

Znečištění

Pesticidy se mohou do prostředí delfínů dostat prostřednictvím pobřežních splachů a kovy, jako je rtuť, olovo a kadmium, se mohou do prostředí dostat v důsledku lidské činnosti. Tyto materiály se nerozkládají a mohou se v delfínech a velrybách časem hromadit.

Těžba a přeprava ropy může pro delfíny představovat také hrozbu, protože je spojována s rakovinou u některých druhů mořských savců. Znečišťující látky nalezené v tkáních delfínů zahrnují DDT, PCB a dioxin, u nichž bylo prokázáno, že snižují reprodukční výkon u jiných mořských savců.

Co můžeme udělat

Vzhledem k tomu, že se plískavice novozélandské vyskytují pouze v rámci jurisdikce jedné země, závisí výsledky jejich ochrany z velké části na politice. Od konce 80. let 20. století vytvořila novozélandská vláda dvě chráněné oblasti na podporu ochrany a udržitelného hospodaření s těmito významnými mořskými savci. V roce 1988 byla na základě zákona o ochraně mořských savců zřízena rezervace mořských savců Banks Peninsula o rozloze 1 170 km² na ochranu delfínů Hectorových, která se rozkládá 70 námořních mil podél pobřeží a 4 námořní míle od pobřeží. Její účinnost však byla kritizována vzhledem k tomu, že stanoviště delfínů na moři se rozprostírá mimo chráněnou oblast a až 65 % delfínů v této oblasti se v zimních měsících vyskytuje mimo hranice chráněné rezervace.

V roce 2003 byla u západního pobřeží Severního ostrova vytvořena druhá chráněná oblast, kde byl zákaz používání tenatových sítí na chytání ryb za žábry od pobřeží až do vzdálenosti 4 námořních mil od pobřeží. Ministerstvo ochrany přírody země rozšířilo ochranu v letech 2008, 2012 a znovu v roce 2020, když počet vedlejších úlovků zůstal neudržitelný.

Zdroj: treehugger.com