Mořské houby potřebují kyslík stejně jako ryby a lidé

Přidat na Seznam.cz

Nenápadné mořské houby jsou nejstaršími mnohobuněčnými živočichy na Zemi a filtrují oceány již téměř 900 milionů let. Čili dlouho předtím, než se na souši objevily první rostliny. Nový výzkum potvrzuje, že jejich růst závisí na přísunu kyslíku podobně jako u složitějších živočichů, například ryb, uvádí portál Phys.

Výzkumníci vysvětlují, že při růstu hub dochází k „rozměrovému napětí“, protože jsou nuceny se spoléhat na dvourozměrný průřez svých vdechovacích pórů, aby svá trojrozměrná rostoucí těla zásobily kyslíkem rozpuštěným ve vodě.

Analýzou údajů z nových i předchozích studií o houbách a odhadem jejich růstových parametrů vědci naznačují, že takové dýchací napětí v centrální části kulovitých hub, jako jsou ty, které se komerčně sbírají, omezuje jejich maximální velikost.

To znamená, že houby se vyvinuly způsobem, který jim umožňuje vyživovat v sobě složitá mikrobiální společenství, aby se vypořádaly s geometrickými omezeními kladenými na jejich fyziologii. Tato mikrobiální společenstva jsou podobná lidskému střevnímu mikrobiomu a mohou odpovídat 40 % tělesné hmotnosti houby. Vysoká hustota mikrobů propůjčuje houbě řadu prospěšných funkcí, jako je například regulace metabolismu.

Houby vznikly před více než 900 miliony let v prekambriu. V té době byla hladina kyslíku v atmosféře jen asi na 50 % dnešní úrovně. Přestože se později s vývojem mnohobuněčných rostlin globální zásoby kyslíku zvýšily, po dobu 500 milionů let se houby vyvíjely ve světě s nedostatkem kyslíku. Vzhledem k absenci tkání nebo orgánů specializovaných na získávání kyslíku, byla morfologie hub pravděpodobně silně omezena fyziologickou potřebou kyslíku.

Pochopení růstu a vývoje těchto starobylých organismů je důležité, protože plní ekologické funkce v mořských ekosystémech, včetně korálových útesů. Houby jsou zodpovědné za regulaci při výměně energie, hmoty a živin mezi stanovišti prostřednictvím filtrace a koloběhu živin, zvyšují složitost stanovišť, mění strukturu sedimentů, přispívají k podmořské zvukové krajině a poskytují potravu houbovitým druhům.

Houby jsou také důležité pro rybolov.

Zdroj: phys.org