Nejen sedni a zůstaň. Váš pes rozumí téměř 90 slovům, dokazuje studie

Přidat na Seznam.cz

Studie kanadských vědců ukázala, že průměrný pes rozumí 89 slovům. Nejinteligentnější psi reagují na více než 200 výrazů, což odpovídá úrovni porozumění dvouletého dítěte. Zajímavé je, že správný výcvik umožňuje psům rozvíjet jejich jazykové schopnosti, informuje server Daily Mail.

Donedávna se mělo za to, že psi nerozumějí tomu, co jim říkáme a dokonce ani neznají své jméno a reagují pouze na tón a hlasitost našeho hlasu. Nová studie je dalším důkazem, že ačkoli psi neumějí mluvit lidskou řečí, rozumí jí mnohem lépe, než jsme si dosud mysleli.

Toto zjištění vychází z průzkumu mezi 165 majiteli psů různých plemen (domácích i užitkových) a různého věku. Všichni účastníci studie dostali dotazník podobný tomu, který se obvykle používá k hodnocení slovní zásoby malých dětí. Dotazník obsahoval 172 slov a frází a majitelé měli ohodnotit, jak jejich mazlíčci reagují na každou z nich.

Hodnocení probíhalo na stupnici od 0 do 5. 0 znamenalo, že pes na dané slovo nereagoval žádným zvláštním způsobem. Pětka znamenala, že pes na tento výraz reaguje často nebo vždy, i když je vysloven na různých místech, různým tónem a různými lidmi.

Kterým slovům psi rozumí?

Bylo zjištěno, že 10 ze 172 výrazů navržených výzkumníky je srozumitelných pro více než 90 % psů. Jednalo se o:

  • jméno psa,
  • sedni
  • ke mně
  • hodný kluk/hodná holka
  • dolů
  • zůstaň
  • čekej
  • ne
  • dobře
  • fuj nebo nechej

Další slova, kterým psi nejčastěji rozuměli, byla: utřít tlapky, pšš (jako povel ke ztišení ), dej pac a dobrůtka (jako psí pamlsek). Někteří psi také reagovali s nadšením, například na jméno osoby, která je obvykle venčí nebo na název psího kadeřnictví, psího denního centra či psí školky.

Majitelé domácích mazlíčků také mohli do seznamu přidat další slova a fráze, na které jejich mazlíčci reagují. Největší počet přihlášek se týkal psů, kteří prošli profesionálním výcvikem v mladém věku a prokázali schopnost rychle se učit. Studie uvádí, že psi vycvičení pro armádu, policii nebo pátrací a záchranné služby rozumí 1,5krát více slovům než zvířata bez takového výcviku.

Psi ve studii reagovali v průměru na 89 slov. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich prošli alespoň základním výcvikem poslušnosti, autoři uznávají, že zcela nevycvičený pes může mít o něco horší slovní zásobu, ale zdůrazňují, že tuto dovednost lze rozvíjet.

Záleží na typu plemena?

Zdá se, že stejně jako úroveň výcviku má i typ plemene psa vliv na jeho schopnost porozumět lidské řeči. Ve studii nebyl dostatečný počet psů, aby bylo možné hovořit o rozdílech mezi konkrétními plemeny, ale psi klasifikovaní jako pastevecká, krycí a společenská plemena vykazovali v této oblasti větší schopnosti.

Vědci se však domnívají, že za tyto rozdíly nemohou jedinečné schopnosti jednotlivých plemen, ale spíše vnímání zvířat jejich majiteli, kteří jim přisuzují vyšší úroveň inteligence a také jim věnují více pozornosti.

Pes rozumí slovům, gestům a tónu hlasu

Protože majitelé psů ve studii sami hodnotili schopnost svých psů porozumět povelům, je možné, že někteří z nich schopnosti svých mazlíčků nadhodnotili, poznamenávají autoři. Přestože si vědci byli tohoto rizika vědomi, rozhodli se pro tento typ studie, protože předchozí analýzy úrovně slovní zásoby kojenců ukázaly, že rodiče svým dětem rozumí lépe než vyškolení pozorovatelé. Proto se dospělo k názoru, že stejné pravidlo by mohlo platit i pro domácí zvířata.

Vždy také existuje možnost, že psi ve studii reagovali nejen na slova, která říkali jejich ošetřovatelé, ale také na gesta a další kontextové informace, které průzkum nezahrnoval. Autoři proto plánují studii zopakovat v kontrolovanějších podmínkách a na větším počtu zvířat, rozdělených podle úrovně výcviku a plemene.

Zdroj: Daily Mail