Tato zvířata jsou ohrožená a možná o tom ani nevíte

Přidat na Seznam.cz

Duben je měsícem Země a my nesmíme zapomínat, že nejsme jediní, kdo zde žije. Rozsáhlé množství živočichů je nyní ohroženo kvůli různým okolnostem, ale něco mají společného. Všechny jsou způsobeny člověkem. Globální oteplování, nelegální lov nebo ničení životního prostředí ohrozilo mnoho druhů. Vyjmenovat všechna ohrožená nebo zranitelná zvířata by chvíli trvalo, ale toto jsou jen některá z mnoha zvířat, na která bychom neměli zapomínat.

Panda červená – méně než 10 000 jedinců

Panda červená je velmi obratné zvíře, které se zdržuje převážně na stromech. Je o něco větší než kočka a má tělo podobné medvědovi a hustou rezavou srst. Jejich dlouhý huňatý ocas slouží k udržení rovnováhy a krytí v zimě.

Panda červená žije většinou ve východním Himálaji, kde vesničané kladou pasti. Jenže se často chytí do pastí určených pro jiná zvířata, například pro divoká prasata. Jakmile se dostanou lidem do rukou, lidé používají jejich kožešinu na čepice nebo klobouky. Přitom tento milý býložravec není ničím nebezpečný!

Africký divoký pes – pouhých 1 409 jedinců

Jeden z nejohroženějších savců na světě. Tito psi jsou společenští a shromažďují se ve smečkách. Loví zvířata, jako jsou gazely. Problémy nastávají, když se rozšiřuje lidská činnost, protože se zmenšuje jejich životní prostředí. Ale mezi hlavní hrozby pro přežití těchto zvířat patří také náhodné a cílené lovy a virová onemocnění.

Delfín říční Ganga – cca 1,200 – 1,800 jedinců

Delfín říční Ganga byl oficiálně objeven v roce 1801, žije v některých říčních systémech Nepálu, Indie a Bangladéše. Mohou žít pouze ve sladké vodě a jsou slepí. K lovu používají ultrazvukové zvuky, které se odrážejí od ryb a jiné kořisti. Určitým způsobem vidí obraz ve své mysli.

Často žijí sami nebo v malých skupinách. Samice jsou větší než samci a rodí jednou za dva až tři roky pouze jedno mládě. Lidé je chytají do rybářských sítí a pro maso a olej. Oleje se používají k léčebným účelům. Průmyslové, zemědělské a lidské znečištění je vážnou příčinou degradace jejich biotopu. Jen za jediný rok je do jejich biotopu vhozeno 9 000 tun pesticidů a 6 milionů tun hnojiv.

Bonobos – 10 000 až 50 000

Tyto druhy vypadají podobně jako šimpanzi, avšak bonobové jsou obvykle o něco menší, štíhlejší a tmavší. Skupiny bonobů bývají mírumilovnější a vedou je samice. Bonobové se vyskytují pouze v lesích řeky Kongo v Demokratické republice Kongo. Vztahy si udržují a konflikty řeší souloží a většinu skupin vedou samice.

Tento zvláštní druh primátů sdílí 98,7 % genetického kódu s člověkem, spolu se šimpanzi jsou tedy našimi nejbližšími žijícími příbuznými. Lidé bohužel bonoby loví, aby je snědli, obchodují s nimi, chovají je jako domácí mazlíčky a používají je v tradiční medicíně.

Fretka černohlavá – pouhých 370 ve volné přírodě

Jeden z nejohroženějších savců Severní Ameriky. Toto malé zvíře bylo kdysi považováno za vyhynulé, ale v roce 1981 bylo znovu objeveno ve Wyomingu, takže se spojilo úsilí mnoha partnerů, aby fretka černohlavá dostala druhou šanci na přežití.

Chov v zajetí, rozmnožení a ochrana biotopu zlepšily obnovu tohoto zvířete ve volné přírodě, nicméně ztráta biotopu a nemoci přetrvávají. Odhaduje se, že pro úspěšnou obnovu tohoto druhu by mělo být ve volné přírodě 3 000 fretek.

Saola – Populace

Asijská antilopa byla ve volné přírodě dosud zdokumentována pouze čtyřikrát. Byla objevena v květnu 1992 vietnamským ministerstvem lesnictví a WWF v severní části středního Vietnamu. Toto zvíře má dva rovnoběžné rohy s ostrými konci a vyskytuje se jak u samců, tak u samic. Překvapivě jsou příbuzní skotu, ale připomínají antilopu a vyskytují se především v Annamitských horách ve Vietnamu a Laosu.

Ztráta biotopu a lov představují pro tento druh riziko; s tím, jak mizí lesy, aby uvolnily místo zemědělství, infrastruktuře a plantážím, je Saola vytlačována na menší plochy.

Zdroj: culturacolectiva