Varan komodský se utká v souboji s kobrou

Přidat na Seznam.cz

Zvířata mezi sebou ve volné přírodě soupeří neustále. Někdy samec lva vnikne na území jiného samce. Jindy se zvířata perou na život a na smrt, když hladoví. Na sociálních sítích v současné době frčí ale video, na kterém je zachycena bitka kobry královské a varana komodského.

Technika boje kobry

Kobry královské jsou nejdelší jedovatí hadi na světě, uvádí web A-Z-Animals. Když má kobra královská na výběr, raději uteče, než aby se zapojila do konfliktu. Pokud je však opakovaně provokována, může se stát velmi nepřátelskou.

Když se tito hadi leknou, vztyčí přední část těla, odhalí zuby a agresivně syčí. Výše zmíněné video ukazuje souboj jednoho z těchto jedovatých hadů s varanem komodským. Je třeba mít však na paměti, že varani mají neuvěřitelně tvrdou kůži, a tak na videu není jasné, že se plazovi podařilo svého protivníka uštknout.

V jednu chvíli to sice vypadá, že ještěr hraje mrtvého, ale rychle začne znovu bojovat. Pokud by kobra královská skutečně vstříkla do komodského draka jed, varan by pravděpodobně zahynul.

Fakta o varanu komodském

Tito ještěři se dokáží potápět až do hloubky 4 metrů, rychle běhat a díky svým silným drápům dovedně šplhat po stromech. Krom toho mohou svůj ocas používat jako oporu, když stojí na zadních nohách, aby se zmocnili těžko dostupné kořisti.

Varani jsou jsou masožravci, kteří se živí převážně mršinami. Často však také chytají i živá zvířata, jako jsou myši nebo hadi. Na šupinách varana komodského jsou smyslové destičky, které se napojují na nervy a zlepšují tak hmat zvířete.

Zdroj: a-z-animals.com, Youtube