Pokud mají mrchožrouti na výběr, preferují maso býložravců