Divoká liška se připlíží k nic netušícímu psovi. Poté se spolu začali nahánět na poli jako dva psi

Přidat na Seznam.cz

V tomto videu se návštěva psa v parku promění v hluboké setkání mezi druhy. Tento malý pes prozkoumával park a očichával nové pachy, aniž by si byl vědom toho, co se plíží těsně za ním. Divoká liška kráčela vpřed a snažila se přiblížit k psovi, aniž by dala významněji najevo svou přítomnost.

Tato scéna připravila půdu pro mimořádnou interakci, která přesáhla hranice druhů. Pes si nakonec uvědomil přítomnost divoké lišky. V překvapivé reakci se pes vrhl vpřed a snažil se lišku zaplašit.

Liška se nejprve polekala a skočila zpět! Pak se ale nenechala neodradit Setkání se prohloubilo, když se náladový pes začal uvolňovat. Navzdory druhové bariéře se spojili v hlubokém projevu hravé náklonnosti. Energicky si hráli a honili se po otevřeném poli jako dva psi.

V jednu chvíli se vyčerpali, udělali si rychlou přestávku, aby popadli dech, což jim umožnilo rychle se vrátit ke hře a sdílet skutečně krásné chvíle. Bylo to důkazem silného, instinktivního pouta, které zvířata bez ohledu na druh sdílejí – jejich ochotu bavit se a hrát si!

zdroj: Animals around the Globe