Fascinující svět roztomilých axolotlů: Poznejte úžasného obojživelníka!

Přidat na Seznam.cz

Jejich domovinou jsou nám vcelku vzdálené severoamerické končiny. O to zajímavější a úžasnější nám mohou axolotlové (Ambystomatidae) připadat. Existuje asi třicet druhů této čeledi, která nás může překvapit nejednou evoluční kuriozitou. Pojďme se tedy ponořit do fascinujícího světa obojživelníků ze Severní Ameriky a Mexika!

Malí kanibalové!

Začneme trochu zostra, totiž u kanibalismu, který se u jednoho z axolotlů objevuje. Vcelku vzato asi nikoho nepřekvapí, že například u žraloků bílých (Carcharodon carchariasú dochází k nitroděložnímu kanibalismu (mladí se požerou ještě v matčině děloze!). Kdo by ale něco podobného čekal u roztomilých, maximálně 35 centimetrů dlouhých axolotlů tygrovaných (Ambystoma tigrinum)?

A přesto tomu tak je! Samičky tohoto druhu (který je současně největším mezi axolotly) kladou do stojatých vod desítky vajíček. Vedle normálních larev, které z těchto shluků vajíček vzniknou, se vyvinou i větší larvy se širší hlavou a hrozivějšími zuby. Jsou to tzv. kanibalky, které se specializují na lov menších larev vlastního druhu!

Díky kanibalismu nicméně kanibalky rychleji rostou a dříve dospějí v dospělé axolotly. Dá se tak říci, že se jim konzumace menších larev vlastního druhu vyplatí.

Neposkvrněné početí?

Asi každý zná příběh o neposkvrněném početí Panny Marie. Faktem ale je, že mezi axolotly existuje unikátní proces, který jako neposkvrněné početí vyhlíží: říká se mu gynogeneze. Můžeme ji sledovat u axolotlů, kteří žijí v oblasti Velkých jezer.

Díky křížení axolotlů modroskrvrnných (Ambystoma laterale) a axolotla Jeffersonova (Ambystoma jeffersonianum) vznikl hybridní axolotl Tremblayův (Ambystoma tremblayi). U posledního druhu je ale háček: populace axolotla Tramblayova tvoří výhradně samičky!

Jak se tedy rozmnožují? Axolotlové se rozmnožují tak, že samička naklade vajíčka, které pak samec ve vodě oplodní spermatofory. Samičkám axolotla Tremblayova tak nezbývá, než vzít zavděk se spermatofory samečků axolotla modroskvrnného. Spermatofory ale s vajíčkem nesplynou, jak by se asi dalo čekat, slouží vlastně jen k podpoření vývoje vajíčka.

Miláček z akvárií

Velice populární je axolotl mexický (Ambystoma mexicanum), kterého hojně nalézáme v laboratořích i u soukromých chovatelů. Tento druh je zajímavý například tím, že pohlavně dospívá, aniž by se musel metamorfovat, takže může celý život strávit ve vodě!

Smutné je, že ač jsou axolotlové mexičtí miláčky akvaristů, rozšíření po celém světě, ve své domovině jsou na pokraji vyhynutí. Na vině jsou lidé. Axolotlové mexičtí jsou původem z Mexika, kde je nejprve lovili Aztékové, posléze Španělé. Bohužel lidé – jako vždy – neznali míru a tak přivedli tento úchvatný druh na pokraj vyhynutí…

A proč jsou axolotlové populární? Bývají považováni za extrémně roztomilé obojživelníky. A něco na tom bude, jak dokazuje následující video:

Zdroj: Youtube, GAISLER, jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. ANDĚRA, Miloš. Domácí zvířata. MORAVEC, Jiří. Obojživelníci a plazi.