Konečně dobrá zpráva. Populace žiraf se zvyšuje!

Přidat na Seznam.cz

Nejnovější výzkumy ukazují, že početnost populace všech druhů žiraf v posledních letech roste. Celkový počet je sice stále malý, ale ochránci přírody jsou optimističtí.

Nadace na ochranu žiraf

Podle Nadace na ochranu žiraf (Giraffe Conservation Foundation) je nejnovější odhad, který vychází z čísel získaných z celé Afriky, něco málo přes 117 000 zvířat. To je od roku 2015 nárůst o téměř 20 %, píše web TreeHugger. Nadace je nezisková organizace, která se soustředí na ochranu a správu žiraf ve volné přírodě v celé Africe.

„Jsme svědky pomalého obratu. Žirafy za posledních 300 let ztratily téměř 90 % svého životního prostředí a jejich počet za tři desetiletí klesl asi o 30 %, ale nyní hlásíme nárůst o téměř 20 % za posledních 5 až 6 let,“ říká Stephanie Fennessy, ředitelka nadace Giraffe Conservation Foundation. Fennessy upozorňuje, že v současné době v Africe zbývá 117 173 žiraf, což znamená, že na každé tři nebo čtyři slony africké připadá pouze jedna žirafa.

Čísla tedy nejsou nijak obrovská, ale pozorujeme pozitivní trendy u všech čtyř druhů žiraf,“ říká. „Je to díky silným ochranářským partnerstvím, většímu povědomí o žirafách, společnému úsilí afrických vlád o jejich lepší ochranu a věříme, že Nadace na ochranu žiraf k tomuto pozitivnímu vývoji významně přispěla.“

Optimismus a úsilí o ochranu přírody

V roce 2016 byly žirafy jako samostatný druh zařazeny Mezinárodní unií ochrany přírody (IUCN) do kategorie zranitelných druhů. Mezi hlavní hrozby patří ztráta životního prostředí, občanské nepokoje, pytláctví a ekologické změny.

Pro účely nové studie provedli vědci důkladný přehled aktuálních počtů žiraf ve všech známých populacích a vyhodnotili tyto populační trendy ve čtyřech klasifikacích druhů žiraf. Existují čtyři definované druhy žiraf s několika poddruhy. Podle nedávného demografického výzkumu se populace tří z těchto druhů v letech 2015 až 2020 zvýšila. Pouze u žirafy jižní došlo k poklesu.

  • Žirafa severní (Giraffa camelopardalis): 5 919 (nárůst o 24 %).
  • Žirafa masajská (Giraffa tippelskirchi): 45 402 (nárůst o 44 %)
  • Žirafa síťovaná (Giraffa reticulata): 15 985 (nárůst o 85 %)
  • Žirafa jižní (Giraffa giraffa): 48 016 (pokles o 7 %)

Ochránci přírody jsou optimističtí a věří, že jejich počty budou i nadále stoupat. Důležitým ochranářským opatřením jsou ochranářské akce, jako jsou translokace do oblastí, kde žirafy lokálně vyhynuly, důležitými opatřeními jsou solidní průzkumy ke zjištění početnosti, boj proti pytláctví v oblastech, kde jsou žirafy ve stresu.

Zdroj: treehugger.com