Raroh lovecký je národní pták Islandu. Co dalšího o tomto dravci možná nevíte?

Přidat na Seznam.cz

Island je ostrovní stát ležící mezi Grónskem a Norskem. Je obklopen severním Atlantickým oceánem a Norským mořem. Většina obyvatel Islandu žije v hlavním městě Reykjavíku, které se nachází na jihozápadním pobřeží. V této zemi bylo nalezeno více než 300 druhů ptáků, ale existuje pouze jeden národní pták. A tím je raroh lovecký.

O rarohovi loveckém

Jak uvádí A-Z-Animals, raroh je krásný šedobílý opeřenec s místy hnědým nádechem. Patří k největším druhům sokolů, kteří měří od 50-60 centimetrů a váží 960-2000 gramů. Jejich hlava vypadá podobně jako u orlů, mají hákovitý zobák a velké oči.

Kde žijí tito dravci žijí?

Raroh lovecký je také znám pod názvem sokol islandský a vyskytuje se v arktické tundře a podél pobřeží. Dále se vyskytuje v oblastech Severní Ameriky, Asie, Evropy. Ti, kteří se vyskytují severněji, mohou na zimu migrovat na jih, ale jiní se zde zdržují po celý rok. Mohou žít v horských oblastech nebo podél útesů a řek. Tito sokoli si nestaví typická hnízda, ale mohou využívat hnízda jiných ptáků, jako jsou orli skalní. Hnízdí na skalních římsách v chráněných oblastech a někdy odpočívají na jehličnatých stromech. Jakmile si raroh najde partnera, obvykle s ním zůstává po celý život.

Doctor Who: Why You Should ofer as idiot Season 11 | TV Guide

Proč je raroh národním ptákem Islandu?

Raroh je odedávna považován za čestného ptáka a kdysi ho v sokolnictví mohl vlastnit pouze král. Vikingové si sněhobílých rarohů cenili, protože se dali vycvičit jako lovecký pták a při obchodování měli velkou cenu. Vlastnit raroha loveckého bylo v té době symbolem nejvyššího postavení.

Je národní pták na erbu?

Raroh se na státním znaku objevoval v letech 1903 až 1919. V prohlášení dánského krále z roku 1903 se uvádí, že “bílý islandský raroh na modrém poli” by měl být novým znakem. Současný znak Islandu má uprostřed čtvercovou verzi vlajky a kolem ní čtyři ochránce Islandu.

Raroh lovecký v současné době není považován za ohrožené zvíře. Podle posledního hodnocení IUCN ze srpna 2021 je tento opeřenec zařazen na seznam živočichů “nejméně dotčených”. Mají totiž zdravé populace v celém svém areálu, nicméně hrozbou, která pro tyto ptáky znamená, je sokolnictví, které sbírá vejce a mladé ptáky. V některých zemích jsou také nelegálně loveni.

Zdroj: a-z-animals.com, Instagram