Samice žab předstírají smrt, aby unikly chtivým samcům

Přidat na Seznam.cz

Samičky žab si vyvinuly několik důmyslných a lstivých taktik, jak se vyhnout samcům, kteří se s nimi pokoušejí pářit. Jednou z nich je předstírání vlastní smrti.

Samice žab můžou být při páření často zraněny nebo dokonce zabity samci, kteří se s nimi pokoušejí v období rozmnožování pářit. Proto se žabí samičky naučily používat taktiky, jako je odvracení se od samců nebo napodobování volání samce, aby ho oklamaly. Občas předstírají i smrt. Samice znehybní a tato nehybnost může trvat několik minut.

Žáby nemají na páření moc času

Období páření žab je relativně krátké, dochází k němu na jaře během několika dnů až dvou týdnů v závislosti na počasí. To znamená, že se v této době u vody shromažďují stovky jedinců.

Náruživí samci mohou samici připáření zabít

Samci a samice mají odlišné reprodukční strategie. Samci se chtějí pářit s co největším počtem samic, zatímco samice nechtějí zemřít v důsledku rojení samců. Na jednu samici se totiž může nalepit několik samců, což může vést k její smrti. Tedy toto chování vyhýbání se páření se vyvinulo zřejmě proto, aby ochránilo samici před tvorbou pářících se klubek.

Nechuť k páření se vyskytuje i u jiných druhů

Taktika předstírání smrti v sexuálním kontextu se používají i druhy jako jsou pavouci a vážky, ale nejčastěji se používá, aby se vyhnuli predátorům.

U jiných druhů mohou sexuální konflikty vznikat v důsledku toho, že si samice chtějí vybrat nejkvalitnějšího samce, který by byl otcem jejích mláďat.

Samci potom vyvíjejí taktiky, jak zaujmout samice, jako jsou ozdobné projevy a chování při námluvách, nebo naopak vyvíjejí způsoby, jak samice donutit. To lze pozorovat u mnoha druhů vodního ptactva, kde si nespárovaní samci vynucují páření na samicích.

U žab se však nezdá, že by se jednalo o volbu samce, ale pouze o vývoj samic, které se snaží zachránit.

Zdroj: Newsweek