Tání ledovců může do roku 2100 vytvořit přes 6 tisíc kilometrů nových stanovišť pro lososy

Přidat na Seznam.cz

V nedávné studii tým vědců simuloval ústup ledovců v horské oblasti Tichého oceánu v Severní Americe a zjistil, že s úbytkem ledovců v regionu by mohlo do konce tohoto století vzniknout přibližně 6 000 kilometrů nových stanovišť pro lososy v Tichém oceánu.

Vliv změny klimatu na ekosystém

V rámci své studie v oblasti mezi jižní Britskou Kolumbií a Aljaškou hledal tým ledovce nacházející se v pramenech stávajících řek, které mají potenciál vytvořit při tání nové toky. Tyto toky se navíc musí napojovat na oceán, kde lososi tráví většinu svého života. Těmto požadavkům vyhovuje asi 315 různých ledovců, píše web SmithsonianMag.

„Ukazuje to, jak změna klimatu zásadně mění ekosystémy. To, co je nyní pod ledem, se stává zcela novou řekou,“ říká spoluautor Jonathan Moore, ekolog z kanadské Simon Fraser University. „Nemůžeme se starat jen o současná stanoviště lososů, ale musíme také přemýšlet o tom, jak se postarat o budoucí stanoviště lososů.“

Jejich modely ukázaly, že některé nové potoky by mohly vést k nárůstu počtu lososům přístupných stanovišť až o 27 %.

„Jakmile se podmínky v nově vzniklých tocích stabilizují, lososi mohou tyto oblasti poměrně rychle kolonizovat,“ uvádí v tiskové zprávě hlavní autorka Kara Pitman, prostorová analytička na Simon Fraser University v Kanadě. „Je rozšířeným omylem, že všichni lososi se vracejí domů do potoků, ve kterých se narodili. Většina z nich to tak dělá, ale někteří jedinci se zatoulají a migrují do nových toků, kde jejich populace může rychle narůstat.“

Platí totéž pro pacifické lososy?

„Na jedné straně toto množství nových stanovišť pro lososy poskytne příležitosti pro některé populace lososů,“ uvádí Pitman v tiskové zprávě. „Na druhou stranu změna klimatu a další lidské vlivy nadále ohrožují přežití lososů oteplováním řek, změnami průtoků v tocích a špatnými podmínkami v oceánech.

Ačkoli tým předpověděl, kde se mohou nacházet nová stanoviště, nezohlednil podmínky, jako jsou teploty. Pokud budou nové toky příliš teplé, budou neobyvatelné. Navíc přežití lososů závisí také na podmínkách v oceánu. Pokud nepřežijí v oceánu, sladkovodní stanoviště nepovedou k růstu populace.

Tyto informace by mohly pomoci zachovat v budoucnu životní prostředí lososů. S táním ledu by se mohla uvolnit půda pro destruktivní postupy, jako je těžba, ale znalost toho, kde se tyto toky objeví, by mohla být podkladem pro plány ochrany přírody.

Zdroj: smithsonianmag.com