Tání ledovců může do roku 2100 vytvořit přes 6 tisíc kilometrů nových stanovišť pro lososy