Zde jsou druhy zvířat, jejich počet EU požaduje kontrolovat

Přidat na Seznam.cz

Husa, malý medvěd a několik druhů veverek patří k řadě exotických druhů zvířat, která mohou ohrožovat švédskou přírodu a které musí být podle nařízení EU kontrolovány, uvádí portál Jordbruks Aktuellt.

Dne 1. ledna 2019 bylo zavedeno nové nařízení, které na základě pravidel EU upravuje činnost Švédska v boji proti živočišným a rostlinným druhům, které jsou považovány za invazní nebo u nichž hrozí, že se stanou invazními v EU.

Švédská agentura pro ochranu životního prostředí 19. prosince loňského roku rovněž rozhodla o lovu zvířat zařazených na seznam invazních nepůvodních druhů podle nařízení. Povolení k lovu platilo pro určené lovce od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 a povolení bylo platné na celém území země.

Zde jsou uvedeny druhy zvířat, na které se vztahuje rozhodnutí Švédské agentury pro ochranu životního prostředí o lovu. Některé druhy byly pozorovány pouze příležitostně:

 • Pes mývalovitý
 • Mýval
 • Pižmovka (hlodavec ze Severní Ameriky; velikost králíka)
 • Veverka sibiřská
 • Veverka obecná
 • Veverka východní
 • Veverka východní
 • Bobr bahenní
 • Mangusta zlatoskvrnná (malá kočkovitá šelma z Asie)
 • Malý asijský jelen)
 • Husa běločelá
 • Měděná hlava americká
 • Vrána domácí
 • Sacred ibis (africký druh; pelikán)
 • brown monkey (pták; asijský tygr)

FAKTA Regulační rámec proti invazním druhům

Švédské úsilí o prevenci šíření invazních nepůvodních druhů se řídí nařízením EU č. 1143/2014 a pravidly v zákoníku o životním prostředí a kontrolním nařízení. Nařízení EU se vztahuje na všechny členské státy EU.

Podle těchto předpisů je odpovědnost za prevenci šíření sdílena mezi mnoha různými společenskými subjekty: ústředními orgány, krajskými úřady, obcemi, průmyslovými podniky, společnostmi, organizacemi i soukromými osobami.

Zdroj: www.ja.se