Muž hází kameny na hnízdo sršňů. Ti mu uštědří několik bolestivých žihadel