Afričtí lidoopi mohou během 30 let ztratit až 94 % jejich domova! Můžeme je ještě zachránit?

Přidat na Seznam.cz

Podle nové studie by afričtí lidoopi mohli do roku 2050 ztratit 85 až 94 % svého teritoria. Mezi hrozby pro jejich životní prostředí patří změna klimatu, využívání půdy a rušivé vlivy člověka. Pokud budou tyto tlaky pokračovat, jejich areál se bude nadále zmenšovat a jejich šance na přežití se budou rovněž snižovat.

Změna klimatu rovná se ztráta domova

Se změnou klimatu se některé jejich nížinné biotopy stávají suššími a teplejšími. A nížinná vegetace se rozrůstá na nová místa v horách. Zvířata, která jsou na těchto stanovištích závislá, musí změnit svůj areál, aby nevyhynula, upozorňuje web TreeHugger.

Všichni afričtí lidoopi jsou podle Červeného seznamu Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) klasifikováni jako ohrožení nebo kriticky ohrožení. Ohroženy jsou horské gorily, bonobové, šimpanzi a další lidoopi. Vědci zdůrazňují, že všechny tyto druhy jsou považovány za stěžejní druhy pro ochranu přírody.

Výzkumnice v oblasti ochrany přírody z Univerzity Britské Kolumbie Jacqueline Sunderland-Groves je členkou mezinárodního týmu, který zkoumal, jaký vliv mají tyto hrozby na přežití afrických lidoopů. Jejich výzkum byl publikován v časopise Diversity and Distributions.

Jaké jsou hlavní hrozby pro stanoviště lidoopů?

Ztráta biotopů je způsobena těžbou přírodních zdrojů prostřednictvím komerční těžby dřeva, těžbou nerostných surovin, přeměnou lesů na rozsáhlé zemědělské plantáže nebo jinými lidskými rozvojovými aktivitami, jako jsou silnice a infrastruktura, které zasahují do biotopů lidoopů.

“V nedávné historii jsme byli svědky výrazného úbytku všech populací lidoopů a jejich přirozeného prostředí. Proto jsou všichni lidoopi zařazeni na seznam IUCN jako kriticky ohrožení nebo ohrožení a v důsledku ztráty stanovišť a lovu jsou nadále marginalizováni a fragmentováni v celém svém areálu. Vzhledem k tomu, že naše činnost prohlubuje oteplování klimatu, očekává se, že mnoho oblastí nížinných lesů se stane pro lidoopy a další druhy neobyvatelnými, což má vážné důsledky pro budoucí přežití lidoopů,” vysvětluje Jacqueline Sunderland-Groves.

Proč je tak důležité, aby lidoopi neztratili svůj areál?

Lidoopi jsou závislí na velmi specifických biotopech, převážně na nedotčených rozmanitých lesích, které jim poskytují veškeré zdroje potravy a prostor potřebný k přežití. Pokud tyto lesy zmizí, zmizí nakonec i lidoopi. Tyto lesy však nejsou důležité jen pro lidoopy a další charismatické druhy volně žijících živočichů. Mají také zásadní význam pro lidské zdraví. Zdravé lesy znamenají zdravá zvířata a zdravé lidi. Nikdo z nás si nemůže dovolit přijít o naše přirozené lesy.

Jsou tyto změny a ztráty nevyhnutelné?

Některým ztrátám areálu souvisejícím se změnou klimatu lze zabránit, pokud přijmeme vhodná opatření v oblasti řízení a podnikneme skutečné kroky k dosažení našich klimatických cílů. Pokud zároveň rozšíříme síť chráněných území v rámci států výskytu lidoopů na základě pro ně vhodných biotopů a zajistíme, že pro rozvoj budeme využívat spíše erodovaná stanoviště než nedotčené husté deštné lesy, pak bychom mohli velkou část předpovídaných ztrát zmírnit,” vysvětluje dál Sunderland-Groves.

Nové plány na ochranu lidoopů se musí dívat na dlouhodobou perspektivu a využívat nejlepší dostupné vědecké poznatky, kterými se budeme řídit. Tato studie ukazuje, jak vědci mohou plánovat ochranu lidoopů a zaměřit úsilí na minimalizaci úbytku stanovišť a rozšíření současné sítě chráněných území.

Zdroj: treehugger.com