Ara škraboškový: Tento druh papouška se ocitá na pokraji vyhynutí

Přidat na Seznam.cz

Ary škraboškové patří mezi papoušky Nového světa, což znamená, že jejich přirozený areál výskytu se nachází v Americe. V minulosti žili tyto ary v Brazílii, ale nyní jsou na pokraji vyhynutí. Existuje pro ně ještě šance na záchranu?

O druhu

Jak napovídá jejich jméno, jsou tito malí papoušci modří, píše A-Z-Animals. Ačkoli existují i jiní papoušci, kteří jsou modří, malí modří papoušci Spixovi jsou nejčastěji označováni jako ary škraboškové.

Nejen těmto arám hrozí vyhynutí. Téměř polovina všech druhů papoušků na Zemi je v ohrožení, přičemž 25 % druhů je kriticky ohroženo.

Ve volné přírodě byli prohlášeni za vyhynulé 11 let po zmizení posledního známého žijícího jedince na přelomu století. Po 22 letech nepřítomnosti v jeho původním prostředí bylo v rámci reintrodukčního úsilí vypuštěno do volné přírody 8 dospělých jedinců. Další vypuštění se plánuje v blízké budoucnosti.

V roce 2021 se ve volné přírodě narodila tři mláďata, což je pro ochránce přírody dobrá zpráva. Nezaručuje to však, že ary budou mít někdy opět stabilní populaci ve volné přírodě.

Reintrodukce zvířat do volné přírody je obtížná, protože trvá několik let, než si divoké zvíře osvojí své schopnosti. Zvířata v zajetí nemají šanci tyto dovednosti v dospívání rozvinout.

Jak vyhynul ara škraboškový ve volné přírodě?

Protože domestikovaná zvířata požírají přirozenou vegetaci, dochází v již tak vyprahlé oblasti k dezertifikaci. To znamená, že biotop není schopen se sám obnovovat a mění se ve funkční poušť zbavenou kdysi obvyklé biologické rozmanitosti.

Ary byli také loveni jako trofeje. V jednu chvíli byl tento hon za těmito opeřenci natolik divoký, že drasticky snížil jejich počet.

Kde tito papoušci žili?

Ary žijí endemicky v severovýchodní Brazílii v povodí řeky Rio São Francisco. Tato oblast je součástí oblasti zvané caatinga, což je zalesněná poušť.  Jejich hlavním prostředím jsou stromy karaibeira, které rostou pomalu. Dospělé stromy tohoto druhu jsou až 300 let staré.

Degradace biotopu dramaticky snížila počet těchto stromů a zároveň ohrozila jejich životní prostředí. Ary tyto stromy využívali výhradně jako svůj domov a zdroj potravy. Odlesňování a vylidňování jeho přirozeného domova probíhalo již sto let před jeho objevením na počátku 19. století. Tito ptáci byli tak vzácní již v době, kdy si lidé uvědomili jejich existenci.

Zdroj: a-z-animals.com, Instagram