Jsou ve volné přírodě nějací divocí koně? Máme pro vás odpověď

Přidat na Seznam.cz

Většina lidí si pod pojmem divocí koně představí hrdé mustangy cválající americkou prérií. Poslední skutečně divocí koně však ze Severní Ameriky zmizeli na konci poslední doby ledové, asi před 12 000 lety.

Pokud jde o možnou existenci divokých koní v současnosti, na Zemi už žádní divocí koně nejsou, oznámili vědci. Objev je založený na nové analýze DNA, která překresluje rodokmen čeledi těchto koňovitých, píše web AnimalsArea. Vědci právě odhalili, že poslední druhy koní, které byly dosud považovány za divoké, ve skutečnosti pocházejí z koní domestikovaných.

Divocí koně v historii

Paleontologie prokázala, že divocí koně pocházejí ze Severní Ameriky, ale že na tomto kontinentu vyhynuli a několik tisíciletí se zde nevyskytovali, dokud je španělští objevitelé v 16. století znovu do přírody nenasadili. Obecně se má za to, že koně, které si pořídili severoameričtí domorodci, konkrétně ti z planin, stáli u zrodu rozšíření koní na celém západě kontinentu.

Studie, které vyvolávají překvapení

V únoru 2018 výsledky studie prokázaly, že na Zemi žádný divoký kůň nebyl. Jak je to možné? Jednoduše proto, že koně Převalského, kteří byli považovány za divoké, ve skutečnosti nejsou. Byli to koně domestikovaní před několika tisíci lety, kteří však jednoduše našli svobodu útěkem. Informace se objevila v časopise Science a vyvolala ve vědecké komunitě diskusi. V mongolských stepích stále žijí koně Převalského. Zatímco v roce 1879 se tvrdilo, že jde o divoké zvíře, tato informace byla nesprávná a nejnovější genomická srovnání jsou tu proto, aby to dokázala.

Skupina badatelů, z nichž někteří pocházejí z Národního přírodovědeckého muzea, totiž podnikla vykopávky ve stepích Střední Asie, přesněji v rámci vesnice kultury Botaï. Provedli jakousi rekonstrukci rodokmenu koně. Za tímto účelem studovali sekvenci genomu téměř dvaceti botajských koní. Výsledky pak porovnali se současnějšími koňmi. Ukázalo se, že koně Převalského byli jednoduše potomky botajských koní.

Od domácích k divokým koním

Kdo je tedy předkem dnešních domestikovaných koní? Po tom vědci stále pátrají. Než vznikly botajské vesnice, obývali tuto oblast kočovní lovci a sběrači. Vědci se domnívají, že zhruba před 5 500 lety začali tito lidé koně domestikovat a využívat je jako potravu nebo dopravní prostředek. Předchozí archeologický výzkum v této části Kazachstánu odhalil artefakty, které mohly být používány k jízdě na koni, a pozůstatky něčeho, co mohlo být ohradami.
Domácí koně poskytovali ranému člověku podporu, pomáhali mu pěstovat zemědělství, zajišťovali rychlejší pohyb a sloužili jako zdroj potravy.

Zdroj: animalsarea.com