Koaly na východním pobřeží Austrálie byly oficiálně prohlášeny za ohrožený druh!

Přidat na Seznam.cz

Australské úřady zařadily koaly na většině východního pobřeží na seznam ohrožených druhů, protože jejich počet klesá v důsledku sucha, požárů buše a ztráty životního prostředí. Během tří let přišla Austrálie přišla o 30 % své populace koal!

Nový ohrožený druh

Australská ministryně životního prostředí Sussan Ley oznámila, že vláda zvyšuje ochranu koal v Novém Jižním Walesu, Queenslandu a na území hlavního města Austrálie tím, že mění jejich status ze zranitelných na ohrožené podle zákona o ochraně životního prostředí a biodiverzity (EPBC), píše web TreeHugger.
Rozhodnutí o změně zařazení přichází jen zhruba deset let poté, co byla populace koal v těchto oblastech v květnu 2012 zařazena na seznam zranitelných druhů podle zákona EPBC. Zařazení na seznam ohrožených druhů znamená, že se předpokládá jejich mnohem vážnější ohrožení a že jsou blíže k vyhynutí.

V březnu 2020 tři skupiny ochránců zvířat navrhly federálnímu vědeckému výboru pro ohrožené druhy koalu zařadit na seznam ohrožených druhů. Tyto skupiny odhadly, že jen v Queenslandu klesla populace koaly od roku 2001 nejméně o 50 % v důsledku odlesňování, sucha a požárů a že za stejné období zmizelo až 62 % populace koaly v Novém Jižním Walesu.

Bod zlomu pro koaly

Přestože jsou ochranářské organizace s tímto rozhodnutím spokojeny, domnívají se, že možná přišlo příliš pozdě. Podle zprávy australské nadace Koala Foundation přišla Austrálie za pouhé tři roky o 30 % populace koalů. Australští úředníci nyní požádají o souhlas, aby mohli začít pracovat na národním plánu obnovy populace.

„Koaly se během deseti let dostaly ze stavu bez zařazení na seznam ohrožených druhů na úroveň ohrožených. To je šokující rychlý úbytek,“ řekl Blanch.

Vědec Stuart Blanch z organizace WWF-Australia zabývající se ochranou přírody vyzval federální a státní vlády, aby se zavázaly zdvojnásobit počet koal na východním pobřeží do roku 2050. Uvedl, že nová klasifikace ohrožených druhů by mohla být pro koaly zlomová.

Zdroj: treehugger.com