Neodbytný divočák nenechá cyklistku na pokoji, dokud jí neukradne svačinu

Přidat na Seznam.cz

Přemnožená divoká prasata se už na některých místech v Česku prochází kolem paneláků. Z možnosti blízkého kontaktu s černou zvěří mnohým vstávají chlupy hrůzou. Jestli je to i váš případ, podívejte se na video ze Singapuru, kde se divočák dožaduje jídla od cyklistky. Nakonec z toho naštěstí byla spíše zábavná historka.

Díky lidskému přičinění je divoké prase nejrozšířenějším savcem světa a s výjimkou Antarktidy ho najdeme na všech kontinentech. Pochází z Evropy, kde jsou jeho domovem staré listnaté lesy s hustým podrostem.

Na území Česka bylo prase divoké jakožto oblíbené lovné zvíře a polní škůdce do 18. století prakticky vyhubeno a až do první poloviny 20. století bylo chováno jen v oborách. Ve volné přírodě se opět objevilo až po 2. světové válce, kam se dostalo ze zrušených obor anebo migrací z německého a polského pohraničí.

Od té doby jeho počty v Česku rapidně stoupají. V posledních letech je považováno za přemnoženého škůdce a přenašeče chorob, takže myslivci jsou k jeho odstřelu motivováni finanční odměnou. Lidé mají se setkáním s divočákem strach, zvíře je ale přirozeně plaché a lidem se vyhýbá.

Divočák může na člověka zaútočit v případě, že se cítí zahnán do úzkých nebo je zraněný. Reálný útok hrozí také od bachyně, která si vodí mláďata a mateřský instinkt jí radí zuřivě je chránit. V případě střetu nedělejte prudké pohyby a vyhněte se očnímu kontaktu. Podle naježené srsti a klektání zubů poznáte, že se schyluje k útoku. Pokud prase zaútočí, vezměte nohy na ramena nebo vylezte na strom.

Svačinu, nebo…

Při setkání s divočákem zachyceném na videu z přírodní rezervace Chek Jawa Wetlands v Singapuru naštěstí nic z výše uvedených rad nebylo potřeba. Zvíře si evidentně zvyklo na lidskou přítomnost a ztratilo přirozenou plachost. Ví, že turisté si s sebou v baťůžcích nosí dobroty, které by při troše štěstí mohlo uzmout pro sebe.

Ač se cyklistka snaží kolem uhýbat, neodbytný divočák se nenechá odradit. Předními prackami se opře o košík a vydoluje z něj fialový pytlík se svačinou. Se svým úlovkem pak spokojeně odbíhá do křoví, aby si na něm mohl v klidu pochutnat.

Když se prase divoké zrovna neuchýlí ke krádeži svačiny, živí se trávou, kořeny, hlízami, polními plodinami, bobulemi, ořechy, hmyzem, mršinami i odpadky. Právě jeho všežravost byla předpokladem úspěšného rozšíření po celém světě.

Zdroj: A-Z Animals, Wikipedie