Neodbytný divočák nenechá cyklistku na pokoji, dokud jí neukradne svačinu