Sloni mají dokonalou paměť. Tuto schopnost potřebují pro hledání vody, rozpoznávání predátorů a úspěšnou migraci

Přidat na Seznam.cz

Říká se, že sloni nikdy nezapomínají. Případně o někom, kdo si toho hodně pamatuje, říkáme, že má sloní paměť. Spojujeme si ale tuto schopnost se slony správně? Zdá se, že ano, protože dobrý pamatovák těmto zvířatům umožňuje úspěšně přežít.

Někteří sloni si pamatují pachy predátorů a rozlišují členy rodiny

Například sloni afričtí si dokážou vybavit jedinečné zvuky a pachy predátorů. Dokonce rozlišují i různé skupiny lidí podle jejich pachu a barvy oděvu. Zpětně vyhledávají vodní díry ve vyprahlé savaně a rozlišují členy rodiny a společníky od stovek jiných slonů.

Schopnost vyhledávat dostatek potravy a vody ve vysoce dynamickém prostředí, jako je savana, a zároveň zvládat složité sociální vztahy, které navíc nutí vyhýbat se predátorům, to vyžaduje mozek, který je schopen dobře zpracovávat a pamatovat si podrobné informace.

Kvůli migraci si sloni pamatují dlouhé trasy

Sloni nejsou jedinými zvířaty, která v savaně hledají potravu, ale jedinečné výzvy, kterým tito živočichové čelí, vyžadují vynikající vzpomínky. Například každý slon potřebuje denně sníst asi 150 kg vegetace, a aby ukojili svůj nenasytný apetit, vydávají se sloni na dlouhé migrační trasy mezi obdobími dešťů a sucha. Zda tuto migraci přežijí závisí do značné míry na jejich znalosti trasy.

Sloni si pamatují i své sloní přátele

Sloni také potřebují svou paměť k tomu, aby se orientovali v procesu, který biologové nazývají jako „štěpení a slučování“. V tomto uspořádání, které je běžné také u primátů a některých druhů velryb, se jádro sloní rodiny v průběhu roku stýká se stovkami dalších slonů (fúze), aby se později rozdělilo do stejné jádrové skupiny (štěpení). Je proto důležité, aby sloni měli podrobné znalosti o známých rodinách a blízkých přátelích. A před těmi, které zatím neznají, jednali s větší obezřetností.

Zároveň je fascinující schopnost slonů se během života něco naučit. V roce 2011 byla například zveřejněna studie, která prokázala, že mladší sloni na zaznamenané zvuky řvoucích lvích samců reagují nedostatečně, zatímco starší sloni (kteří si pamatují předchozí útoky lvů) zaujímají v reakci na řev obranné pozice.

Zdroj: Live Science