Varan komodský: Drak existuje!

Přidat na Seznam.cz

Draci jsou stvoření, která potkáváme v pohádkách, bájích a ve fantasy. Pokud byste ale náhodou měli zamířeno na asijské ostrovy Komodo, Rintja, Gillmontag, Padar nebo Flores, buďte ostražití. Draci totiž v těchto místech v podstatě žijí. Jedná se o největší žijící ještěry – varany komodské (Varanus komodoensis).

Hroziví ještěři

Varani komodští dorůstají opravdu obrovských rozměrů: na délku mají lehce přes tři metry a váží půl třetího metráku. Přesto ale není nejdelším varanem, v tom jej předčí novoguinejský varan Salvadoriův (Varanus salvadorii), který měří takřka pět metrů! Je ovšem třeba podotknout, že dvě třetiny těla tohoto varana tvoří ocas.

Podobně jako hadi jsou i varani vybaveni rozeklaným jazykem, který je napojen na Jacobsonův orgán, nicméně současně s tím mají i vynikající čich a zrak. Jsou to vrcholoví predátoři.

Obávaný lovec

Varani komodští jsou obávanými lovci, kteří se nebojí zaútočit ani na kořist větší, než jsou oni sami. Na jejich jídelníčku můžeme nalézt i velké savce, konktrétně třeba buvoly. Ti přitom mohou být až patnáctkrát těžší, než samotní varani!

Varan na kořist čeká ve skrytu, načež na ni udeří. Na krátkou vzdálenost vyvine rychlost až 18 km/h. Varaní kousnutí je nebezpečné, je totiž toxické. Obří ještěr nejprve zaútočí, zakousne se, načež už jen čeká, až kořist odlehne sepsi. Chytrá a úsporná metoda.

Podívejte se, jak varani komodští loví:

Jsme na jídelním lístku také?

Samostatnou kapitolu tvoří varaní útoky na člověka. Byly totiž zaznamenány případy, kdy dospělý varan napadl, zabil a dokonce sežral dospělého člověka! Takových případů (a také fatální útoky na děti) jsou je sice vícero (viz zde), nicméně mezi zoology se obecně soudí, že v případě útoků na člověka jde do značné míry o nafouknuté téma.

Zdroj: www.smithsonianmag.com, youtube.com, GAISLER, jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. MORAVEC, Jiří. Obojživelníci a plazi.