Žraloci v Černém moři: Co nás může překvapit v Bulharsku?

Přidat na Seznam.cz

Bulharsko patří společně s Chorvatskem asi k nejnavštěvovanějším destinacím, kam turisté z České republiky zavítají. Nedávno jsme se tu věnovali, jak jsou na tom chorvatské vody co se žraloků týče a zjistili, že zde můžete narazit na četné druhy žraloků, včetně těch potencionálně nebezpečných! Jak na tom ale jsou vody Černého moře?

Podivné moře

Oproti Středozemnímu moři je Černé moře vlastně mnohem chudší na život. Zatímco na březích Chorvatska, Řecka či Itálie se setkáváme s poměrně hojnou faunou i flórou, Černé moře je na tom jinak. Proč tomu tak je?

Na vině je hned několik faktorů. Za prvé je Černé moře dosti izolované, jediným průlivem, které jej spojuje se Středomořím, je poměrně úzká oblast Bosporu a Dardanel v Turecku. Zásadní je nicméně zejména jeho nízká slanost. Ta je podporována jednak výše zmíněným faktem a jednak velkým přítokem sladké vody z řek. To vedlo k tomu, že byl v Černém moři život poměrně omezen.

Žijí tu ti žraloci?

V Černém moři našli své místo například mlži, korýši i některé ryby, nicméně například na hlavonožce je Černé moře příliš nehostinné. Z ryb můžeme v Černém moři potkat například slizouna tykadlovéhého, některé druhy pyskounů či ropušnice.

A žraloci? I ti zde nakonec našli své místo. Konkrétně zde můžeme narazit na pět druhů žraloků. O jaké druhy jde? A jsou nebezpečné?

Malí žraloci

Z malých druhů žraloků zde žije například ostroun obecný, který je současně s tím i nejhojnějším žralokem v Černém moři. Samci tohoto druhu dorůstají jednoho metru, samice jsou o trochu menší. V létě tento druh migruje do mělkých vod při ústí řek za účelem rozmnožování, zbytek času tráví v hlubokých vodách. Ostrouni se shromažďují v hejnech a jejich kořist tvoří malé ryby a drobní bezobratlí.

Naopak nejvzácnějším druhem je další z ostrounů, ostroun druhu Squalus blainville. Ostrouni nejsou při své velikosti člověku nijak nebezpeční.

Dalším druhem, který se zde vyskytuje, je máčka skvrnitá. Jen vzácně dorůstá velikosti přes jeden metr a jde o velmi rozšířeného žraloka. Vyskytuje se v blízkosti pobřeží v mělkých vodách. Vajíčka tohoto druhu jsou poeticky nazývané „peněženky mořských panen“. Máčky jsou aktivní hlavně za soumraku a v noci, ale opět nejde o nebezpečný druh.

Velcí žraloci

Představili jsme si malé a neškodné druhy. Jak je to ale s většími druhy? V Černém moři totiž žijí i dva velké druhy žraloků. Konkrétně jde o dva druhy: liškouna obecného a kladivoun obecný.

Liškoun obecný (nebo také žralok liščí) je fascinující druh obrouna s protáhlou ocasní ploutví. Zadní ploutev, která dokonce dosahuje téměř stejné délky, jako samotné tělo žraloka. Tuto ocasní ploutev používá jako zbraň: šviháním do rybích hejn omračuje ryby, které pak pozře.

Ploutev je schopen použít dokonce na srážení ptáků, kteří letí nad hladinou. I když dorůstá délky až šesti metrů, není člověku nebezpečný.

A jak takový lov s prodlouženou ploutví vypadá? Podívejte se na následující video:

Kladivoun obecný dorůstá délky čtyř metrů. Jako jediný z deseti druhů kladivounů je kladivoun obecný schopný žít i v chladnějších vodách. Žije jak u pobřeží, tak na volném moři. Jsou zaznamenány i případy, kdy kladivoun obecný napadl člověka.

Je v Černém moři bezpečno?

I když byly zaznamenány útoky kladivouna obecného na lidi, v Černém moři nebyl útok kladivouna ani jiného žraloka zaznamenán. Podle webu Animalqueries.com se tak obecně soudí, že žraloci v Černém moři nejsou nebezpeční.

Černého moře se tak kvůli žralokům rozhodně bát nemusíte. Mnohem nebezpečnější zde jsou zrádné mořské proudy, než potencionální útok žraloka.

Zdroj: animalqueries.com, biologydictionary.net, 1000 ryb. WOOD, Lawson. Ryby a živočichové Středozemního moře. BRÁT, Mirek. Mare Nostrum. GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. BURNIE, David. Zvířata a ostatní živočichové. MCMILLAN, Beverly a John A. MUSICK. Žraloci.

Zdroj: Animalqueries.com, redakce, Youtube