Paraceratérium: Největší suchozemský savec všech dob byl dvakrát větší než slon