Jelení zápasy: Vítěz skončil s hlavou rivala zaseklou v paroží

Přidat na Seznam.cz

Většina jeleních zápasů v období říje končí bez vážnějších zranění, mnohdy k samotnému zápasu navíc ani nedojde. Občas jsou ale tyto boje o samice tak kruté, že minimálně jeden ze soupeřů zemře, a tak se tomu zjevně stalo i v tomto případě. Vítěz skončil s hlavou rivala zaseklou v paroží.

Jelení zápasy o samice

Říje je doprovázena dramatickými souboji, do kterých se samci pouštějí, aby získali samice, píše web Dallas News. Samci během těchto zápasů využívají zejména své paroží, ovšem nechybí ani tvrdé kopance kopyty, nebo kousance. Vítěz pak získá celý harém samic, a navíc i rozsáhlé teritorium.

Nebojují jen samci

Podle webu About Deer nejsou jelení zápasy časté pouze u samců, ale i u samic. Ty sice nemají ostré a nebezpečné paroží, kopat a kousat ale dokáží. U samic ovšem nejde o to, aby vítěz získal samce, nebo teritorium. Většinou se jedná například o ochranu mláďat, nebo pouhou rivalitu. Naštěstí ale zápasy samic nejsou tak časté, ani kruté, jako zápasy samců.

Zápasy jsou přirozené, i když občas končí smrtí

Jak můžete vidět ve videu, občas jelení zápasy nekončí pouze sraženým egem jednoho ze samců. Podle webu Emammal málokdy tyto zápasy trvají déle než několik vteřin, a většinou opravdu končí „pouze“ lehkými šrámy, ve vzácných případech ale mohou končit tak, že se paroží samců proplete, a není možné je rozdělit. V takovém případě, pokud nepomůže štětí nebo lidská ruka, jeden ze samců zemře. V tomto případě vítěz skončil s rivalovou hlavou zaseklou v paroží.

zdroj: About Deer, Dallas News, Emammal