Kam zmizeli jeskynní medvědi?

Přidat na Seznam.cz

Kdysi si lidé mysleli, že mohutné kosti, které tak často nacházeli v jeskyních, patří drakům nebo jednorožcům. Ale kosti, které zahlcují evropské a asijské jeskyně, nejsou kosti žádného bájného tvora, patří jedinému jeskynnímu medvědovi. Ale proč vlastně jeskynní medvědi vyhynuli?

Medvěd jeskynní

Medvědi jeskynní patří nepřekvapivě do čeledi medvědovitých. Jejich nejbližšími žijícími příbuznými jsou medvěd grizzly a medvěd lední. Tito medvědi, známí jako vegetariáni, navzdory své obrovské velikosti a děsivému vzhledu zmizeli ze světa před tisíci lety, píše A-Z-Animals.

Kde a kdy žili jeskynní medvědi?

Jeskynní medvědi žili pouze v Evropě a západní Asii a nikde jinde na Zemi. Mohli dokonce žít až na jihu v severní Africe.

Jeskynní medvědi žili v období pleistocénu a v Evropě se vyskytovali přibližně do doby ledové. Stejně jako mamuti byli i jeskynní medvědi speciálně přizpůsobeni k přežití v drsném ledovcovém světě pozdního pleistocénu. Bohužel nebyli dostatečně přizpůsobeni na to, aby přežili vyhynutí.

Jak velký byl vyhynulý jeskynní medvěd?

Jeskynní medvědi byli velmi zavalití, měli velkou hlavu a zadní nohy kratší než přední. Měli výrazný hrb, podobně jako medvědi grizzly, i když jejich hlavy byly ještě těžší než hlavy grizzlyů. Kromě obrovských drápů a špičáků měli pravděpodobně hnědou až černou srst.

Dále byli jeskynní medvědi velcí. Samci jeskynních medvědů dorůstali do výšky 3 metrů a obvykle vážili 400 kilogramů.

Co jedli jeskynní medvědi?

Jeskynní medvědi byli možná velcí a děsiví, ale jejich strava by vás možná překvapila. Tito hroziví medvědi se téměř výhradně živili ovocem a zeleninou. Vědci se domnívají, že jeskynní medvědi jedli maso jen při velmi vzácných příležitostech.

Co bylo příčinou vyhynutí jeskynních medvědů?

Vědci dlouho diskutovali o faktorech, které stály za vyhynutím jeskynních medvědů, a domnívají se, že jeskynní medvědi se rozšířili v důsledku klimatických změn a lidského osídlení. Podívejme se blíže na jednotlivé nejpravděpodobnější faktory, které stály za vyhynutím jeskynních medvědů.

Změna klimatu

Medvědi jeskynní přežívali a dařilo se jim po většinu pleistocénní epochy spolu s mnoha dalšími druhy megafauny. Přibližně od doby před 30 000 lety však planeta procházela tzv. glaciálním maximem. Během glaciálního maxima pokrývaly ledovce větší část zeměkoule než kdykoli předtím. To znamenalo, že se zkrátila léta a období růstu potravy pro medvědy jeskynní. Zimy se také prodloužily a byly drsnější. Je velmi pravděpodobné, že jeskynní medvědi, kteří byli speciálně přizpůsobeni k pojídání ovoce a zeleniny, prostě nemohli získat dostatek potravy k přežití, a tak se jejich populace postupem věků snižovala.

Lidé

Po desetiletí se vědci přeli o to, zda se na vymírání jeskynních medvědů podílel člověk, či nikoli. Lidé by jeskynní medvědy nelovili kvůli potravě, ale možná je vyhnali z jeskyní. Studie ukázaly, že populace jeskynních medvědů začala klesat zhruba před 50 000 lety. Tedy téměř ve stejné době, kdy se předpokládá, že na jejich území vstoupil moderní člověk.

Vědci si dnes stále nemohou být jisti, co přesně způsobilo vymření jeskynních medvědů, ale mohou si být jisti, kdy vymřeli poslední medvědi.

Zdroj: a-z-animals.com, nature.com, ncbi. nlm. nih. gov,  Instagram