Směje se vaše kočka při lechtání? A dokáží se kočky vůbec usmívat, když jsou šťastné?

Přidat na Seznam.cz

Mnoho lidí špatně odhaduje náladu kočky. Kočky se při vyjadřování pocitů štěstí totiž spoléhají spíše na jemné náznaky řeči těla, než na úsměv a smích, píše web SeniorCatWellness. A dokáží se tedy smát?

Úsměv, co není úsměv?

Kočky dokáží manipulovat s čenichem tak, že se usmějí a člověk to považuje za skutečný úsměv. Kočka může obnažit zuby a zkřivit rty, ale není to úsměv. Je pravděpodobnější, že se kočka šklebí bolestí, chystá se kousnout nebo zkoumá nový pach. Spolehlivějšími znaky spokojené kočky jsou vrnění, hnětení a mrskání ocasem.

Usmívají se kočky, když jsou šťastné?

Úsměv vyjadřující spokojenost nepatří do repertoáru kočičího chování. Kočky sice mohou zkřivit tlamu do úsměvu, ten však neznamená štěstí. Předpokládat, že se kočka usmívá, znamená antropomorfizovat kočku lidskými hodnotami.
Ve skutečnosti jsou kočky pevně zakódovány tak, aby se vyhýbaly projevům jakýchkoli emocí. Jedná se o mechanismus přežití předaný od divokých potomků. Pokud je kočka viditelně spokojená, jiná kočka se může pokusit ukrást její teritorium. Řeč těla sice může prozradit náladu kočky, ale obvykle je to nedobrovolné. Pokud kočka vypadá, že se šklebí, jde o reakci na podnět. Musíte pochopit, zda vaše kočka vyjadřuje potěšení nebo bolest.

Bleší reakce

Kočka může také ohrnovat horní ret, čímž vytváří výraz obličeje podobný úsměvu nebo grimasám. Záleží na plemeni. V každém případě má stejný význam. Kočka zaznamenala nový pach, který se snaží rozluštit.
Tento jev se označuje jako bleší reakce. Kočka stáčí pysky a otevírá tlamu, aby si zajistila přístup k vomeronazálnímu orgánu. Ten se nachází nad střechou kočičí tlamy, pod nosní dutinou.
Jak vysvětluje časopis Journal of Anatomy, tento orgán obsahuje 44 různých typů měkkých tkání. Ty reagují na feromony a hormony obsažené v novém pachu. Kočka pak tuto vůni vyhodnotí a uloží si ji do paměti.

Proč se kočky při spánku usmívají?

Pokud se kočka ve spánku usmívá, naznačuje to, že si užívá podřimování. Jako vždy se však kočka ve skutečnosti neusmívá. Namísto toho prožívá nedávné události.
Kočky se v rámci svého spánku dostávají do REM spánku. Výsledkem je, že kočky sní. Předpokládá se, že kočičí sny jsou rekonstrukcí denních aktivit. Kočičí mozek filtruje vzpomínky a rozhoduje, co si ponechat a co zavrhnout.
V důsledku toho kočka ve spánku reaguje stejně jako v bdělém stavu. Kočka se spokojeně neusmívá. Opakuje chování, které se projevilo, když byla dříve vystavena stejným okolnostem. Může jít o vycenění zubů nebo ohrnutí rtů.

Smějí se kočky při lechtání?

Při lechtání kočky můžete pozorovat řeč těla podobnou tichému smíchu. Tělo kočky se bude vlnit, jako by vyjadřovalo pobavení.
Kočka se však nesměje. Pouze reaguje, obvykle mimovolně, na fyzický pocit z lechtání. Některé kočky si tento pocit užívají, zatímco jiné ho považují za rušivý. Většina koček vrní, pokud se jim lechtání líbí. To je nejblíže tomu, jak se kočka slastně směje.
Klíčem k pochopení tohoto jevu je ostatní řeč kočičího těla. Dávejte si pozor na známky rozrušení. Patří mezi ně syčení, snaha o útěk a vrtění se. Pokud se u vaší kočky projevují tyto projevy, přestaňte ji lechtat a nechte ji jít.

Zdroj: seniorcatwellness.com