Umějí ryby mrkat? Proč kuřata nelétají? Věda odpověděla na zvídavé otázky

Přidat na Seznam.cz

Můžou ryby pod vodou mrkat a proč kuřata nemohou létat? Na tyto a podobné otázky se zeptalo nejedno dítě a zajímají i nejednoho dospělého. Věda na ně dokáže odpovědět, píše web Independent.

Mrkají ryby?

Ne, stejně jako hadi nemají pohyblivá víčka. Místo toho mají trvale nasazený průhledný oční chránič. Ryby mají vynikající zrak a vidí části spektra, které my nevidíme. Při rozpoznávání druhů, výběru partnera a při teritoriální obraně se do značné míry spoléhají na vizuální signály.

Proč netopýři nevydávají hlasitý zvuk?

Netopýři vydávají zvuky, ale naše uši nejsou dostatečně vyspělé, aby je slyšely. Netopýři vydávají zvuky o velmi vysoké frekvenci, tak vysoké, že se jim říká ultrazvuk. Podobně jako delfíni a velryby používají netopýři zvuk k tomu, aby lokalizovali svou kořist a zjistili, kde se nachází a kam chce letět. Říká se tomu echolokace. Zvuky, které netopýři vydávají, se odrážejí od objektů, jako jsou budovy, stromy, zvířata atd., podobně jako ozvěna, kterou netopýři poslouchají a podle které pak mohou určit, jak daleko a jaký tvar objekt má. Netopýři tedy zvuky, které vydávají, slyší, ale my ne.

Mají žirafy v tepnách chlopně, které brání toku krve z krku zpět do srdce?

Ne. Ale to nemá žádné zvíře. Žirafy jsou savci, stejně jako lidé. Co se týče tělesných struktur a vnitřních orgánů, je vše téměř stejné. Oběhový systém se skládá z pumpy, tedy srdce, které tlačí krev do tepen. Ty se prostřednictvím kapilár spojují s žilami. Tepny nemají chlopně, žíly ano: když krev opouští srdce, pohybuje se pod velmi vysokým tlakem a nepotřebuje chlopně, které by zajišťovaly tok jedním směrem. Tlak v žilách je nízký. Pohybu krve vracející se do srdce napomáhá řada chlopní, které zabraňují zpětnému toku.

O kolik jsou psi lepší v čichu než lidé?

Předpokládá se, že psi jsou milionkrát lepší v čichání určitých pachů než lidé. Důvodů je několik. Psí nos má čtyřikrát větší objem než náš a zatímco lidský nos má asi 5 milionů etmoidálních (čichových) buněk, někteří psi jich mají více než 200 milionů. Psí nos je uzpůsoben k zachycování pachů, je velký a vlhký, shromažďuje a rozpouští pachové částice. Když pes najde pach, začne slinit. Vlhký jazyk také pomáhá zachytit a rozpustit další pachové částice.

Kolik zubů má velký bílý žralok?

Přední zuby žraloků jsou neustále nahrazovány řadami zubů rostoucích za nimi. Dospělý velký bílý žralok má v průměru 3 až 34 zubů v přední řadě. Každý zub má připravený nový, který se může vyhoupnout na své místo, takže celkový počet zubů v tlamě žraloka je 60 až 68, z nichž se používá pouze polovina.

Proč kuřata nemohou létat?

Přestože kuřata ztratila většinu své schopnosti létat, mají stále stejné vlastnosti jako ostatní létající ptáci. Kolem plic mají vzduchové vaky pro efektivní dýchání a jejich kosti obsahují četné vzduchové dutiny, díky nimž jsou pro létání lehké.

Za to, že kuřata ztratila schopnost létat, může především domestikace a selektivní šlechtění v průběhu let. Archeologické nálezy z lidských sídlišť v Indopákistánu z doby 3250 let před naším letopočtem ukazují, že kuřata byla domestikována po tisíce let. Byla selektována pro svou kvalitu masa, bílé maso na prsou a možná i pro to, že neumějí létat. Výsledkem staletí trvající nepřirozené selekce je dnešní kuře, které je neuvěřitelně špatným letcem.

Zdroj: independent.co.uk