Jaguár plíživě zaútočil na kajmana. Předstíral, že i on je jeden z nich