Penny Market: Pro dobro všech. Lidí i zvířat

Přidat na Seznam.cz

Retailová společnost pozvedla na další úroveň svůj projekt Animal Welfare, jehož cílem jsou lepší podmínky chovu zvířat. K vyšším standardům pro chovy skotu a prasat, než vyžadují předpisy, připojila i nová pravidla pro chov a přepravu kuřat.

Na zlepšování podmínek chovu zvířat pracuje Penny, který je součástí nadnárodního řetězce německého původu Rewe a jenž se může chlubit nejrozsáhlejší pobočkovou sítí prodejen v tuzemsku, usilovně a dlouhodobě.

„Jakmile jsme v roce 2019 nastavili standardy pro chov skotu a prasat, začali jsme pracovat na standardech pro drůbež. Velkým tématem, které rezonuje, jsou vejce z klecových chovů. I tam jsme se zavázali skončit s prodejem těchto vajec o rok dříve, než jsme se původně zavázali, tedy do konce roku 2023. Už nyní nemáme ve standardní nabídce žádná klecová vejce. Teď děláme další krok a nastavujeme standardy Animal Welfare i pro chov a přepravu kuřat,“ říká Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality společnosti Penny Market.

Chov kuřat musí nově splňovat přísnější standardy, zejména pokud jde o klima v halách samotných. Vyžadován je nižší obsah čpavku, optimalizovaná vlhkost, nižší hustota osazení kuřat v hale, než stanoví zákon. V neposlední řadě jde o zkrácení doby přepravy kuřat na porážku a lepší podmínky při jejich vyskladňování.

Dobré maso jako volba

Základem fungování projektu „Penny Standard Animal Welfare“ je spolupráce s vybranými dodavateli a zprostředkovaně i s jejich chovateli. Těm jsou stanoveny přísné požadavky na chov zvířat. Cílem je zajistit nejen dodržování správných postupů a platných legislativních požadavků, ale v některých případech jsou podmínky stanoveny nad rámec stávající legislativy. Je tomu tak proto, aby měla zvířata zajištěny co nejkvalitnější životní podmínky.

Podmínky chovu kuřat jsou obsaženy v Příručce správné praxe chovu kuřat a jejich dodržování bude podléhat internímu monitorovacímu a auditnímu systému PENNY. „Na své náklady budeme dbát na jejich dodržování. Není dovolena zvýšená hustota osazení kuřaty od 39 kilogramů na m2, ačkoliv ji předpisy umožňují,“ vypočítává Baudyš.

Dále je stanovena doba maximální doba přepravy kuřat na porážku na šest hodin, tedy o dvě hodiny méně, než umožňují předpisy. „Příjemnější podmínky chovu i méně stresující faktory při vyskladňování v prvé řadě zajistí příjemnější podmínky pro zvířata samotná, a v důsledku i vyšší kvalitu našich produktů,“ shrnuje Petr Baudyš.

Zákazníci Penny Market by tak měli jistotu, že stejně prodávané maso včetně masných polotovarů označené logem s textem „Správné životní podmínky – Animal Welfare“ pochází od zvířat žijících v kontrolovaných a vylepšených podmínkách.

„Spotřebitel může díky této značce klást větší důraz na to, aby zvířata skutečně měla dobré životní podmínky. Považujeme za důležité, aby se úroveň těchto podmínek v Česku zvýšila, a jsme současně přesvědčeni, že wellfare přístup je základem pro to, aby spotřebitel nakonec mohl zakoupit ještě kvalitnější výrobek. Je obecně známo, že maso pocházející ze zvířat, se kterými bylo zacházeno šetrněji, je kvalitnější,“ uvádí Jens Krieger, generální ředitel Penny Market .

Seniorům a všem potřebným

Uvedené počiny a celá řada dalších potvrzují, že se Penny strategicky mění z tradičního prodejního řetězce v moderní firmu, která je vnímavá k požadavkům doby, vychází vstříc svým zákazníkům a dodavatelům a sama udává trendy. Letošní rok, který je ve znamení pandemie nového typu koronaviru a dopadů této krize napříč celou společností a trhem, tuto cestu potvrdil.

Už na sklonku března, tedy necelé dva týdny po vyhlášení nouzového stavu, věnoval Penny Market Nadaci Krása pomoci 685.593 korun na organizaci nákupů a psychologickou péči pro osamělé seniory. Z každého prodaného čísla časopisu S Penny u stolu dala firma tři koruny.

„Naše spolupráce s touto nadací je dlouhodobá, a právě v této době se ukazuje, jak je pomoc seniorům důležitá. Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem pomoci těm nejpotřebnějším,“ řekl tehdy Tomáš Kubík, manažer komunikace Penny. Od roku 2017, kdy spolupráce začala, věnoval řetězec na pomoc seniorům přes tři miliony korun.

O pár dní později, zkraje května, Penny oznámil, že věnuje prostřednictvím potravinových bank potřebným potraviny a další zboží v celkové hodnotě 2,5 milionu korun. Zároveň spustil kampaň na podporu českých dodavatelů. Impulsem se stalo zrušení letošní jarní Sbírky potravin, kdy začala firma jednat o novém způsobu pomoci s Českou federací potravinových bank.

„Nechtěli jsme věnovat jednorázový dar. Proto jsme se rozhodli, že v následujících pěti měsících dodáme každý měsíc do centrálního skladu potraviny a produkty v hodnotě půl milionu pro ty, kdo je skutečně potřebují,“ vysvětlil v tu dobu jednatel Jens Krieger. Penny poskytuje federaci už pět let centrální sklad v Modleticích u Prahy, dosažená pomoc se za tu dobu přiblížila 11 milionům korun.

Prověrka odolnosti

Nečekaná situace spojená s propadem ekonomiky dala firmě, kromě nových výzev a příležitostí, také za pravdu v tom, že má správně nastavený dlouhodobý obchodní model. „Náš dodavatelský systém v této neočekávané zkoušce prokázal svou stabilitu a robustnost. Zatímco mezinárodní zásobování a dodávky jídla se potýkaly s obtížemi, v Penny jsme byli neustále schopni nabízet našim zákazníkům bohatý sortiment výrobků, na které jsou zvyklí, a to bez snížení kvality našich služeb. Naše dlouhodobé úsilí o zvyšování podílu českých produktů se vyplatilo a přispělo k tuzemské potravinové soběstačnosti,“ říká manažer komunikace Penny Kubík.

Vztahy s dodavateli, už tak dobré, dále upevnila kampaň Pomáháme hezky česky, kterou spustil řetězec v květnu. Zaměstnancům, kteří stáli v „první linii“, vyplatil Penny za pracovní vypětí během jarních měsíců na mimořádných odměnách 40 milionů korun. Další desítky milionů korun šly na nákup ochranných prostředků a na konkrétní opatření na prodejnách (např. instalace plexiskel u pokladen), logistických opatření či na informování veřejnosti. Při druhé vlně epidemie řetězec na začátku listopadu oznámil, že mezi zaměstnance do konce roku rozdělí na mimořádných odměnách dalších více než 50 milionů korun. Penny Market tímto krokem obratem zareagoval na vývoj situace, kdy stejně jako na jaře značně vzrostly nároky na zajištění bezpečného a bezproblémového prodeje.

Penny v číslech

– 388 prodejen v ČR

– 5 logistických center

– 5 800 zaměstnanců

– 500 000 průměrný denní počet zákazníků

O společnosti

Penny Market je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce Rewe, který je jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 23 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje přes 388 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5800 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program Penny karta.

Zelené produkty

– 7 z 10 potravinářských výrobků je z ČR

– 18 výrobků podle České cechovní normy

– 53 místních pekáren

– 14 položek masa a masných výrobků podle penny animal welfare standard

– 2200 tun ovoce a zeleniny zachráněné díky produktové řadě Neobyčejné kousky