Pes zhřeší během mše: ukradne faráři chléb přímo u oltáře!