Partu dělníků na staveništi překvapí obrovský naštvaný medvěd grizzly, kterého probudili ze spánku